Björn_Elwin.jpg
MIN BAKGRUND

Jag är leg psykoterapeut, leg psykolog  och fil dr i psykologi.  Sedan lång tid yrkesverksam med psykoterapi och handledning både privat och i offentlig sektor med vuxna och unga vuxna. Jag arbetar idag bl a med ISTDP som är en effektiv form av korttidspsykoterapi.  Jag är lärare/handledare i psykoterapi och har handlett inom barn-, ungdoms-, vuxenpsykiatri- ,familjerådgivning och vid olika psykoterapiutbildningar. 

VÄRDEGRUND
utgångspunkter

Människan är relations- och närhetssökande alltifrån det första andetaget. Våra känslor är vägvisare för oss i sökandet efter kärleksrelationer, arbete och fritid - känslorna är nödvändiga för att kunna skapa ett meningsfullt liv. Smärtsamma erfarenheter i mötet med verkligheten kan leda till olika symptom, ångest, depression, problem  med självkänsla och självbild  och svårigheter att skapa känslomässig närhet i våra relationer.  

 

Mitt arbete har utgångspunkt i mitt intresse för existentiella frågor, modern psykoanalytisk teori och psykodynamisk psykoterapi framför allt ISTDP (Intensve Short-Term Psychodynamic Psychotherapy).   ISTDP är en korttids-psykoterapimetod med affektfokus och är en  för Sverige ny behandlingsmetod som i forskningsstudier visat på ett gott behandlingsresultat.

 

MINA UTBILDNINGAR

Coretraining ISTDP Patricia Coughlin 3 år

Advanced training ISTDP Jon Fredrkson 2 år

Fil dr Psykologi

Psykoanalytikerutbildning IPA 4 år

Ericastiftelsen barn- och ungdomspsykoterapeut 3 år

Psykologexamen 5 år