top of page

Handledning

Psykoterapi ISTDP handledning inom privat såväl som offentlig sektor.
ISTDP orienterad psykosocial handledning  och konsultation enskilt eller i grupp för er  som arbetar i olika områden där samtalet är metoden för förändring. 
bottom of page