Handledning

Psykoterapihandledning inom såväl privat som offentlig sektor

 

Psykosocial handledning och konsultation för grupper som arbetar inom olika områden där arbetsuppgifterna involverar samtal och konsultation är ett