top of page

Varför psykoterapi?

 Ångest, depression, utmattning, problem med självkänsla och självbild är några exempel på tillstånd som hindrar dig från att leva det liv du vill leva och längtar efter. Ofrivillig ensamhet eller svårigheter att skapa de relationer du vill ha i ditt liv är exempel på andra svårigheter som leder till ett liv som begränsar din möjlighet till ett känslomässigt meningsfullt liv. Att lämna dessa  smärtsamma ångestfyllda upplevelser och bli äkta och levande i kärlek och arbete förutsätter kontakt med  ditt inre - dina känslor och din vilja.  

 

ISTDP Psykoterapi  är ett hjälpande, spännande och utmanande arbetsredskap med vars hjälp vi kan arbeta  tillsammans med dina svårigheter när du måste finna nya och bättre vägar i livet. -   

bottom of page