Varför psykoterapiV
Rubrik 5

Smärtsamma erfarenheter i mötet med livet och verkligheten kan leda till olika symptom, ångest, depression, utmattning, problem med självkänsla och självbild. Att lämna dessa  negativa uttryck och bli äkta och levande i kärlek och arbete förutsätter kontakt med  ditt inre - dina känslor och din vilja.  

 

ISTDP Psykoterapi  är ett hjälpande, spännande och utmanande arbetsredskap med vars hjälp vi kan arbeta  med dina svårigheter när du måste finna nya och bättre vägar i livet och arbetet.