I tidens flöde från barndom till ålderdom kan vi som individer, familjer och arbetsgrupper ibland behöva hjälp med att komma vidare i livet

 

Psykoterapi och handledning är hjälpande, spännande och utmanande arbetsredskap för att arbeta med svårigheter när livet och arbetet måste finna nya och bättre vägar.