Rubrik 5
VVarför psykoterapiV

I tidens flöde från barndom till ålderdom kan vi som individer, familjer och arbetsgrupper ibland behöva hjälp för att komma vidare med våra liv. Smärtsamma erfarenheter i mötet med verkligheten kan leda till olika symptom, ångest, depression, utmattning, problem med självkänsla och självbild. Att skapa känslomässigt nära relationer blir inte möjligt när viljan och kontakten med dina känslor inte är fullt tillgängliga för dig. 

 

Psykoterapi och handledning är hjälpande, spännande och utmanande arbetsredskap med vars hjälp vi kan arbeta  med dina svårigheter när du måste finna nya och bättre vägar i livet och arbetet.