top of page

Psykoterapins mål

Människan är relations- och närhetssökande alltifrån det första andetaget. Våra känslor är vägvisare för oss i sökandet efter kärleksrelationer, arbete och fritid.  Känslorna är nödvändiga för att kunna skapa ett meningsfullt liv.  Vårt övergripande mål är att du ska få en genuin kontakt med ditt inre - dina känslor och din vilja och öka möjligheten att styra livet mot de mål du vill förverkliga. Finna vägen tillbaka till ett meningsfullt liv. 

bottom of page